Επαναληπτικό βιβλιοτετράδιο Βιολογίας Προσανατολισμού

Το επαναληπτικό αυτό βιβλιοτετράδιο περιλαμβάνει θέματα προς επεξεργασία και ανάπτυξη, κάθε ένα εκ των οποίων θα μπορούσε να αποτελεί 3ο ή 4ο θέμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης περιλαμβάνει και συνδυαστικά θέματα που έχουν ζητηθεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης.

Εύχομαι να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια σας. Οι παρατηρήσεις σας θα συμβάλλουν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του.

 

Ανέβηκε το υλικό της Βιολογίας Θετικού Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου

Στη σελίδα της Γ’ Λυκείου μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις με τις κύριες έννοιες κάθε κεφαλαίου, ενδεικτικές σημειώσεις, θέματα προς μελέτη πλήρως απαντημένα και διαγωνίσματα.

Το υλικό είναι ταξινομημένο ανά κεφάλαιο. Μπορείτε να μεταβείτε στις σελίδες της Γ’ Λυκείου πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο μενού πάνω δεξιά.

Σχόλια και παρατηρήσεις είναι φυσικά καλοδεχούμενα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό όπως επιθυμείτε αρκεί να αναφέρεται η πηγή του.

Θα ακολουθήσει υλικό για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.

Ανέβηκε το υλικό της Β’ Λυκείου

Στη σελίδα της Β’ Λυκείου μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις με τις κύριες έννοιες κάθε κεφαλαίου, φύλλα εργασίας και διαγωνίσματα με προτεινόμενες ασκήσεις.

Το υλικό είναι ταξινομημένο ανά κεφάλαιο. Μπορείτε να μεταβείτε στις σελίδες της Β’ Λυκείου πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο μενού πάνω δεξιά.

Σχόλια και παρατηρήσεις είναι φυσικά καλοδεχούμενα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό όπως επιθυμείτε αρκεί να αναφέρεται η πηγή του.

Θα ακολουθήσει υλικό για τη Βιολογία Θετικού Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.

Ανέβηκε το υλικό της Α’ Λυκείου

Στη σελίδα της Α’ Λυκείου μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις με τις κύριες έννοιες κάθε κεφαλαίου, φύλλα εργασίας και διαγωνίσματα με προτεινόμενες ασκήσεις.

Το υλικό είναι ταξινομημένο ανά κεφάλαιο. Μπορείτε να μεταβείτε στις σελίδες της Α’ Λυκείου πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο μενού πάνω δεξιά.

Σχόλια και παρατηρήσεις είναι φυσικά καλοδεχούμενα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό όπως επιθυμείτε αρκεί να αναφέρεται η πηγή του.